Aktualizace vzhledem k nařízení vlády:

Po debatě s vedoucím katedry se plánovaná konference (viz níže) odkládá na podzim. Termín konání konference není ještě pevně stanoven, nicméně termín pro přijímání abstraktů k posouzení akademickou komisí stanovujeme na 15. září 2020.

Děkujeme za pochopení

Milé kolegyně, milí kolegové,

doktorandi Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP Vás tímto srdečně zvou na konferenci konanou 27. 4. 2020 v Olomouci.

Deadline pro podání abstraktů je 29. 3. 2020. O přijetí návrhu Vás budeme informovat nejpozději do 15. 4. 2020.

Abstrakty o rozsahu 250 slov zasílejte k posouzení akademickou komisí na adresu: medialni.revoluce@upol.cz.

Zároveň prosíme o připojení krátkého medailonku o autorovi (akademická afiliace a profilace).

Konferenční poplatek činí 500 CZK (úhrada nákladů na vydání příspěvků ve sborníku, organizace, občerstvení).

Více informací (program, ubytování, sborník z minulého ročníku, složení akademické komise a organizačního týmu) naleznete již brzy zde na webových stránkách.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím na organizační tým konference medialni.revoluce@upol.cz.