Aktualizace vzhledem k nařízení vlády:

Po debatě s vedoucím katedry se plánovaná konference pro rok 2020 ruší. Termín konání konference není ještě pevně stanoven.

Děkujeme za pochopení

Milé kolegyně, milí kolegové,

doktorandi Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP Vás tímto srdečně zvou na konferenci konanou 27. 4. 2020 v Olomouci.

Abstrakty o rozsahu 250 slov zasílejte k posouzení akademickou komisí na adresu: medialni.revoluce@upol.cz.

Zároveň prosíme o připojení krátkého medailonku o autorovi (akademická afiliace a profilace).

Konferenční poplatek činí 500 CZK (úhrada nákladů na vydání příspěvků ve sborníku, organizace, občerstvení).

Více informací (program, ubytování, sborník z minulého ročníku, složení akademické komise a organizačního týmu) naleznete již brzy zde na webových stránkách.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím na organizační tým konference medialni.revoluce@upol.cz.