Akademická komise

Abstrakty uchazečů projdou před konferencí recenzním řízením.

Členové akademické komise:

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D. – vedoucí katedry

Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.