Aktualizace vzhledem k nařízení vlády:

Po debatě s vedoucím katedry se plánovaná konference (viz níže) odkládá na podzim. Termín konání konference není ještě pevně stanoven, nicméně termín pro přijímání abstraktů k posouzení akademickou komisí stanovujeme na 15. září 2020.

Děkujeme za pochopení

Mediální (r)evoluce podruhé

Milé kolegyně, milí kolegové,

jako doktorandi Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP Vás tímto srdečně zvou na konferenci konanou 29. 4. 2019 v Olomouci.

Konference je určena primárně studentům doktorského studia všech příbuzných oborů, ale přijmeme také příspěvky studentů magisterského studia, kteří by chtěli představit svůj výzkum.

Uvítáme příspěvky věnující se problematice médií a komunikace v jejich nejširším pojetí, zvláště potom takové, které se soustředí na mediálně ®evoluční aspekt.

Deadline pro podání abstraktů je 15. 4. 2019. O přijetí návrhu Vás budeme informovat nejpozději do 21. 4. 2019.

Abstrakty o rozsahu 250 slov zasílejte k posouzení akademickou komisí na adresu: medialni.revoluce@upol.cz.

Zároveň prosíme o připojení krátkého medailonku o autorovi (akademická afiliace a profilace).

Konferenční poplatek činí 500 CZK (úhrada nákladů na vydání příspěvků ve sborníku, organizace, občerstvení).